De website die je bezoekt wordt beheerd door of namens Tartex

Tartex doet er alles aan om je privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welk type informatie op deze website wordt verzameld, en hoe Tartex deze informatie gebruikt en beveiligt. Deze Privacyverklaring vertelt u ook wat u kunt doen indien u niet wilt dat uw Persoonlijke gegevens worden verzameld.

Hoe we uw informatie gebruiken

Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze website, gebruiken we deze voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Tenzij anders is vermeld op de betreffende webpagina, kunnen we uw Persoonlijke Gegevens tevens gebruiken om u informatie en/ of aanbiedingen toe te sturen over onze producten en/ of diensten. Als u daar bezwaar tegen hebt kunt u contact met ons opnemen. Ten slotte willen wij u erop wijzen dat wij uw Persoonlijke Gegevens zullen overdragen, indien we daartoe door de wet, door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel of iets dergelijk worden verplicht.

Beveiliging

Tartex treft redelijke voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Wijzigingen in Privacyverklaring

Tartex behoud het recht om deze Privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken teneinde op de hoogte te blijven.

Juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Tartex, heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht deze internetsite samengesteld. Al hoewel Tartex daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bron aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze site zijn voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en geluid) eigendom van Zonnatura. Voor gebruik hiervan dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden, misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Toepassingsrecht

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Met wie kun je contact opnemen

Schrijf ons (Wessanen Benelux B.V., tnv afdeling Consumentenvoorlichting, P.O. Box 12795, 1101 AT, Amsterdam) indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, om schending van de Privacyverklaring te melden, of indien u wilt dat wij uw Persoonlijke Gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken of indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Ook kunt u ons bezoeken op Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam. U heeft recht op inzage in de informatie die Tartex over u bewaart. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan de voornoemde verzoeken te voldoen.

Tartex is een onderdeel van Wessanen Benelux B.V. Voor meer informatie over Wessanen Benelux B.V., verwijzen we u graag door naar http://www.wessanen.com