Uit liefde voor mens en natuur

Onze inzet voor mens en natuur reikt veel verder dan de minimumeisen. Wij stimuleren biodiversiteit en maken op verantwoorde wijze gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo doen we actief aan milieubescherming op onze productielocatie in Freiburg. Met onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we ons vooral in voor gezondere voeding voor kinderen.

Bij zoekt bloem: Het project bloemrijk grasland voor meer biodiversiteit

Dit project heeft tot doel de soortenrijkdom en de diversiteit aan bloemen in ons cultuurlandschap te versterken. In samenwerking met regionale organisaties wordt op speciaal geselecteerde velden zaad van gemengde bloemen gezaaid. Daarna zaaien de bloemen zichzelf in een periode van vijf jaar telkens opnieuw uit.  Dit duurzame natuurbeschermingsproject, waaraan ook ons hoofdkantoor in Freiburg deelneemt, maakt vooral gebruik van bijen en bovendien van andere dieren in de vrije natuur. Bloemen leveren niet alleen nectar, maar ook pollen, die voor de ontwikkeling van bijenvolken van groot belang zijn. Op hun beurt profiteren boeren dan weer van sterke bijenvolken. Kleurrijke vegetatie: we hebben ons fabrieksterrein al begin jaren tachtig met inheems en exotisch struikgewas beplant. Inmiddels groeien hier meer dan 200 verschillende soorten bomen en struiken. Zo is een fraai terrein ontstaan, waar onze medewerkers in hun pauze heerlijk even tot rust kunnen komen.

Maatschappelijke betrokkenheid op scholen

Kinderen die evenwichtig en gezond eten, hebben op school een betere start. Als sponsor van de actie "Bio-broodtrommel" houdt Tartex zich regelmatig bezig met het ontbijt van eersteklassers van verschillende scholen in Duitsland. In het kader van "Bio-broodtrommel" zetten ondernemers, die elkaar feitelijk beconcurreren, zich in voor de goede zaak. Dat onderstreept dat vroegtijdige voorlichting en gezondheid van kinderen bij deze actie op de voorgrond staan.

Milieubescherming op de werkvloer

We zetten ons in voor biologische landbouw, duurzame teeltmethoden en eerlijke handel. De hoge eisen die we daarbij stellen aan onze partners en leveranciers hebben we ook intern tot maatstaf verheven. Biologische en bedrijfseconomische aspecten behandelen we op ons hoofdkantoor in Freiburg op volkomen gelijkwaardige wijze. De volgende voorbeelden spreken voor zich: 

 

• In de energiebesparingsmodus: voor onze productieprocessen verbruiken we energie zo efficiënt mogelijk, om natuurlijke hulpbronnen te ontzien, onze uitstoot te verminderen en onze producten zo zuinig en natuurlijk mogelijk te produceren. In onze fabriek in Freiburg gebruiken we uitsluitend groene stroom uit de regio - afkomstig van waterkracht en van ons eigen zonnestroomsysteem, dat op initiatief van onze medewerkers in 2014 in gebruik werd genomen. We beschikken bovendien over een eigen warmtekrachtcentrale die een bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot.  

• Halvering waterverbruik: dankzij het terugwinnen van koelwater zijn we erin geslaagd het waterverbruik voor het steriliseren van producten en het reinigen van de installaties met ca. 50% te verminderen. 

• Bescherming tegen geluidsoverlast: forse investeringen in de afvulinstallatie hebben gezorgd voor een significante verlaging van de geluidsoverlast, zodat op lange termijn geen extra beschermingsmaatregelen nodig zijn.

• Minder afval: begin jaren negentig hebben we op kantoor en in de productiehallen het doelgericht scheiden van afval en het verwijderen van restafval doorgevoerd. Sindsdien worden gekleurd glas, kunststof, karton en papier, metaal, aluminium en hout in aparte containers ingezameld. Het percentage restafval is praktisch te verwaarlozen.

• Duurzaamheid als speerpunt: Ons milieubeheer omvat het plannen, aansturen, controleren en verbeteren van alle maatregelen die de ecologische balans en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen bevorderen. Dit houdt bovendien een duurzame stijl van bedrijfsvoering en leidinggeven in. Elk jaar stellen we nieuwe doelen om onze claim in de praktijk te versnellen.   

 

 

 

Diversiteit ervaren - goede dingen laten groeien

Tartex is partner van het Duitse project "Vielfalt erleben - Gutes wachsen lassen" (Diversiteit ervaren - goede dingen laten groeien). Samen met andere partners steunen we dit project voor meer diversiteit en tegen gentechnologie in de landbouw.